Energetische sessie

Gezond zijn is in balans zijn.

We dragen, naast een fysiek lichaam, ook een zekere intelligentie met ons mee: Energie.

Deze Energie is op te delen in:

* onze relaties: kosmische energie maar ook voorouder energie en energie van onze naasten..

* onze eigen energie: herinneringen, gedachten, gevoelens, overtuigingen, wensen…identiteit.

Juist deze abstracte “onaantastbaarheden” zorgen ervoor dat ons fysieke lichaam tot leven komt. Zij krijgt vorm en zij krijgt kracht. I.t.t. een levenloos lichaam waaruit de Energie weer is vertrokken.

Gezondheid is daardoor dynamisch en ontstaat als er vrede is tussen:

*jij en je relaties (fysiek en energetisch)

*je eigen innerlijkheden

Veel hangt samen met ‘wie je bent.’

Op het moment dat een dier uit balans raakt, is meestal het moment van “iets verwerken” aan gebroken. Dieren worden daardoor juist vaak ziek in een situatie waarin je het niet verwacht, namelijk als je niet meer hoeft te overleven. Als je jezelf kunt laten zien. Als je durft te wensen.

De vraag voor dier-eigenaren is op dat moment: wat gebeurt hier?

Ik kan vertolken wat een dier zijn eigenaar graag zou willen vertellen/ de antwoorden die ze zou willen geven op zijn/haar vragen. Als dieren en/of mensen met elkaar het gesprek aan gaan, op wat voor manier dan ook, ontstaat er de mogelijkheid nader tot elkaar te komen. Om van en met elkaar te leren. Om tot inzichten te komen. Bewust te worden. Te groeien. Te begrijpen. Te verwerken. En weer opnieuw in vrede te leven..

Energetische sessies zijn   geen vervanging van een dierenarts.