Mineralen zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding van mens en dier. Met mineralen bedoel ik ook sporenelementen want dit zijn mineralen die in kleinere hoeveelheid net zo belangrijk zijn voor de gezondheid.

Via het voedsel dat groeit op de aardbodem krijgen we mineralen binnen en als we sterven geven we de ze uiteindelijk weer terug aan de aardbodem. We lenen de mineralen als het ware van onze aarde. “Van stof en tot stof zult gij wederkeren” is een veelzeggende spreuk die gaat over mineralen. Mineralen zijn dus letterlijk van levensbelang.

Mineralen gaan in ons lijf allerlei interacties aan. Een gezond dier beschikt dus over een breed spectrum aan mineralen om deze interacties mogelijk te maken. Het voeren van enkele mineralen geeft daarentegen sneller overschotten en tekorten op de mineralenbalans.

De mineralenbalans is niet statisch maar een interactief proces. 

Maar, er zitten tegenwoordig steeds minder mineralen in de bodem. Vooral onze zandbodems raken uitgeput. Biologen trekken aan de bel. Kleine vogelsoorten lijden grote verliezen. Eieren drogen in en als ze al uit komen breken de jonge vogels niet zelden hun pootjes. Een verstoorde mineralenbalans in de bodem betekent een verstoorde mineralenbalans in ons lijf. Wat is er aan de hand?

Op veel plaatsen worden belangrijke mineralen letterlijk uit de grond verdreven. Dit heeft met meerdere factoren te maken maar als het om de gezondheid van onze paarden gaat speelt weidebeheer een belangrijke rol. Om de mineralenbalans in onze bodems te waarborgen moeten wij het bodemleven koesteren.

Bodemleven is noodzakelijk:

  •  om de bodem gezond en luchtig te houden zodat water en lucht kan doordringen
  •  om mineralen opneembaar te maken voor de planten.

Wormen, insecten, bacterien en schimmels zorgen ervoor dat de resten van planten en dieren worden omgezet in mineralen in een door planten opneembare vorm, waarna ook de paarden toegang krijgen tot deze mineralen.

Wat gaat er mis?

  • Injecteren van meststoffen en gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn funest voor het bodemleven en daarmee dus ook voor de mineralenbalans in de bodem. Als mineralen al aanwezig zijn kunnen ze niet meer opgenomen worden omdat er geen bodemleven meer aanwezig is die de mineralen kan omzetten in een voor de planten opneembare vorm.
  • Door overbemesting wordt de grond zuurder. Veel planten en bodemleven zijn niet tegen een zure bodem bestand waardoor veel mineralen wegspoelen. Ook kunstmest is in veel gevallen verzurend.

Een breder spectrum aan mineralen kenmerkt zich door een breder spectrum leven. Leven in de bodem èn als gevolg daarvan, breder spectrum leven op de bodem. Oftewel biodiversiteit.

 
Een kruidenwei, rijk aan mineralen en rijk aan leven.
Geïnjecteerd grasland, arm aan mineralen en arm aan leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over het herstellen van de mineralenbalans zie ook de pagina mineralencheck of neem contact op met mij.

Voor meer informatie over mineralen, bodemleven en bodembeheer:

Roelke Posthumus en haar boeken:

Een Hoop Leven is echter alleen nog tweedehands te koop.
Goud voor Grond is een handzame kleine samenvatting van Een Hoop Leven.Dit kun je wel in de boekwinkel vinden
Over overbemesting kun je lezen in Heibel in de Polder dat eind 2018 uitkwam, dat ook in de boekwinkel ligt.

Marc Siepman

Zie voor meer informatie zijn website https://marcsiepman.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
16 ⁄ 8 =